Home

>

Specials

 

Chef Specials - Các món đặc biệt
Dessert - Món tráng miệng
Drinks - Đồ uống
Pho Golden

Vietnamese Noodle
Bar & Grill

1Chef Specials - Các món đặc biệt

- Chef's Golden Special, Golden Chicken, Egg Fu Yun, Roasted Duck, Marée Fresh Salmon, Evergreen Shrimp, Vietnamese Marinated Steak, Buttered Crab Or Lobster.

- Tứ quý, Vịt quay, Tôm rang muối, Cua rang muối.

2Dessert - Món tráng miệng

- Sesame Bean, Cherry Flan, Crispy Banana Cakem Insatiable Mango Rice.

- Bánh Flan, chuối chiên.

3Drinks - Đồ uống

- Espresso, Espresso & Condensed Milk, Lime Ice Tea, Fresh Squeezed Limeade, Hot Tea, Ice Tea, House Soy Bean Milk.

- Cà phê đen, Cà phê sữa, Trà đá Chanh, Đá chanh, Trà nóng, Trà đá.